Palma de Mallorca


Activitats 2012
“Descobrint l’energia del cel de Mallorca”. Observació solar i de la posta de sol des del Parc de la Mar, així com observació nocturna del cel de Palma, combinat amb explicacions mediambientals espacials. (Observatori Astronòmic de Mallorca)

“L’energia que desprenem”. Exposició d’equips de mesura i del seu ús, principalment una càmara termogràfica per entendre l’ús de la radiació tèrmica i les seves aplicacions. (Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Balears)

Promoció de les competències en matèria de planificació, ordenació i gestió de l’energia i dels recursos energètics. (Direcció General d’Indústria i Energia, de la Conselleria de Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d’Ocupació del Govern de les Illes Balears)

“Eliminant barreres”. Mostra dels seus projectes de millora per a la accessibilitat, eliminant barreres arquitectòniques i incorporant elements auxiliars o sistemes amb l’objectiu d’adaptar espais poc accessibles per a persones amb alguna discapacitat.(VIADAP – Centro de Investigación y desarrollo de productos y sistemas para la accesibilidad y seguridad de uso)

Tallers de sensibilització sobre aspectes de la enginyeria internacional.(Enginyers Sense Fronteres)

Realitat augmentada. Què és la realitat augmentada? Introducció i aplicacions a la clínica. (IUNICS)

Màquina de la veritat. Prova del polígraf de detecció de mentides. Explicació dels mecanismes neurofisiològics implicats en les emocions, a través del registre de l’activitat electrotèrmica i els seus canvis en funció de la conducta. (IUNICS)

 Observació del cervell en acció. Com coneixen els investigadors què passa en els nostres cervells des de l’exterior? La resposta és la IRFMf i l’electroencefalograma. (IUNICS)

Quina sensibilitat tens? Determinació dels llindars sensorials dels assistents així com ho fa la Psicofísica. (IUNICS)

Il·lusió de tenir tres braços. Il·lusió perceptiva creada mitjançant una caixa de tres compartiments i estimulació sincronitzada del braç d’una persona i un de plàstic. (BIPSIN)

Teràpia de miralls per dolor fantasma: il·lusió òptica creada a través de miralls per reproduir un membre amputat o danyat. (BIPSIN)

Representació de l’esquema corporal: com varia el concepte que tenim del nostre cos de com és en realitat. (BIPSIN)

“Com objectivar el dolor crònic?” Introducció a un protocol d’avaluació de pacients amb dolor crònic mitjançant un interfaç tàctil basat en mesures psicosocials (BIPSIN)

Biofeedback: monitorització de registres psicofisiològics per a l’entrenament en el control de funcions involuntàries (BIPSIN)

“Cuinant a baix  consum”. Comparació del gast energètic entre electrodomèstics de nova generació amb electrodomèstics de gama antiga, mitjançant una demostració de cuina en directe amb la col·laboració de l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears. (ASINEM Associació d’Empresaris d’Instal·lacions Elèctriques i de telecomunicacions de Mallorca)

“Passejant en cotxe elèctric”. Exposició i explicació del funcionament del nou model de cotxe híbrid de la marca PEUGEOT amb demostració en circuit per la ciutat de Palma.

Exposició de bicicletes i ciclomotors elèctrics. (Cabot Energia Activa)

“Tecnologies eficients” Projectes sobre la utilització de tecnologies eficients com calderes de biomassa, energia solar tèrmica i fotovoltaica, recuperació  de calor de climatització i ventilació per a millora l’eficiència i reduir les emissions de CO2(INTIENERGIA)

“Gestió i tractament de residus urbans a Mallorca” (TIRME)

L’eficiència energètica aplicada a la gestió del medi ambient. (EMAYA)

“Extingint incendis” Mostra del funcionament de l’autobomba utilitzada en l’extinció d’incendis forestals i tallers sobre reforestació. (IBANAT)

“Racó Europeu” El Centre Balears Europa va portar documentació per assessorar, formar i informar sobre qüestions relacionades amb la Unió Europea.

 

A part dels stands:

o 18.00  – 19.30  Pedalejant amb energia. A través d’una classe de Spinning vam convertir energia mecànica en columnes d’aigua
o 19.30 – 20.30 Show cooking!
o 20.30 – 22.00 Segona hora de Spinnig!!
o 22.00 – Fi de la RN12 amb un concert de jazz amb d’En Palma Quartet