A Palma de Mallorca


Més informaciótresoreria.ajoiib@gmail.com
Data màxima de presentació27 d’Octubre del 2013.
Data de publicació de resultats: Novembre del 2013.
Entrega de premis: Durant la Setmana de la Ciència a Mallorca
Vols participar? DESCARREGA L’IMPRÈS DES DEL WEB MOLT AVIAT 

Objectiu:
Premiar els dibuixos realitzats per a participar en el concurs sota el lema “Com és un científic o científica?”. Mitjançant aquest concurs es pretén apropar la figura de les persones que fan recerca al públic jove i, a través de les obres presentades, conèixer com percep la joventut la professió científica.

S’estableixen dues categories de concurs:

  • Categoria 1: de 6 a 10 anys (1r-4t de primària)
  • Categoria 2: d’11 a 14 anys (de 5è primària a 2n d’ESO)

Destinataris:
Poden participar en el concurs els nens i nenes i joves de 6 a 14 anys d’edat. Cada participant ha de presentar un únic dibuix acompanyat d’un títol i una breu explicació del seu significat.

Característiques:
El dibuix ha de complir els requisits següents:

  • Versar sobre els científics i les científiques.
  • Mida màxima de DIN A4 utilitzant obligatòriament l’imprès normalitzat.
  • La tècnica utilitzada queda a l’elecció dels participants
  • Ha d’incloure un títol i un breu escrit explicant el significat del dibuix.

Premis:
Es lliurarà un premi als tres dibuixos finalistes de cadascuna de les categories. En total es lliuraran 6 premis. Tots ells estaran basats en Kits de Ciències, per tal de que els participants es puguin sentir petits grans científics.

Termini de presentació:
27 d’Octubre del 2013

Lloc de presentació:
La sol·licitud amb el dibuix s’ha de presentar a la següent adreça:

Associació de Joves Investigadors de Les Illes Balears
IES Mossèn Alcover,
Ronda de l’Institut s/n,
07500, Manacor, Illes Balears

 

Resultats
El resultat del concurs es podrà consultar en aquesta mateixa web a partir del novembre del 2013. El dia d’entrega de premis es podrà consultar més endavant, tindrà lloc durant la Setmana de la Ciència a Mallorca (novembre 2013).

Documentació:
La sol·licitud consta d’un únic full: el dibuix i el títol a l’anvers i l’explicació i les dades al revers. S’ha de presentar en un sobre tancat que indiqui “Ref. Concurs de dibuix – Nit Recerca 2013” a l’adreça ja especificada anteriorment.

Altres:
En la valoració dels dibuixos els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

  • Adequació del dibuix a la temàtica proposada com a l’objecte del concurs: un científic o científica.
  • Capacitat d’expressió visual, tenint en compte la composició i la tècnica utilitzades.
  • Impacte emocional que pot generar el dibuix.