A Las Palmas de Gran Canaria


Més informacióberenice@fulp.ulpgc.es
Data màxima de presentació: 27 d’Octubre del 2013.
Data de publicació de resultats: Novembre del 2013.
Entrega de premisNovembre 2013, durant la Setmana de la Ciència i la Innovació de Canàries
Vols participar? DESCARREGA L’IMPRÈS DES DEL WEB MOLT AVIAT 

Objectiu:
Premiar els dibuixos realitzats per a participar en el concurs sota el lema “Com és un científic o científica?”. Mitjançant aquest concurs es pretén apropar la figura de les persones que fan recerca al públic jove i, a través de les obres presentades, conèixer com percep la joventut la professió científica.

S’estableixen dues categories de concurs:

  • Categoria 1: de 6 a 10 anys (1r-4t de primària)
  • Categoria 2: d’11 a 14 anys (de 5è primària a 2n d’ESO)

Destinataris:
Poden participar en el concurs els nens i nenes i joves de 6 a 14 anys d’edat. Cada participant ha de presentar un únic dibuix acompanyat d’un títol i una breu explicació del seu significat.

Característiques:
El dibuix ha de complir els requisits següents:

  • Versar sobre els científics i les científiques.
  • Mida màxima de DIN A4 utilitzant obligatòriament l’imprès normalitzat.
  • La tècnica utilitzada queda a l’elecció dels participants
  • Ha d’incloure un títol i un breu escrit explicant el significat del dibuix.

Premis:
Es lliurarà un premi als tres dibuixos finalistes de cadascuna de les categories. En total es lliuraran 6 premis. Tots ells estaran basats en Kits de Ciències, per tal de que els participants es puguin sentir petits grans científics.

Termini de presentació:
23 d’Octubre del 2013

Lloc de presentació:
La sol·licitud amb el dibuix s’ha de presentar a la següent adreça:

Unidad de Promoción de la Innovación
Fundación Universitaria de Las Palmas
Edificio Polivalente II,
Parque Científico Tecnológico
Campus de Tafira,
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Las Palmas de Gran Canaria, 35017

Resultats
El resultat del concurs es podrà consultar en aquesta mateixa web a partir del novembre del 2013. El dia d’entrega de premis es podrà consultar més endevant, conincidirà amb la Setmana de la Ciència i la Innovació de Canàries

Documentació:
La sol·licitud consta d’un únic full: el dibuix i el títol a l’anvers i l’explicació i les dades al revers. S’ha de presentar en un sobre tancat que indiqui “Ref. Concurs de dibuix – Nit Recerca 2013” a l’adreça ja especificada anteriorment.

Altres:
En la valoració dels dibuixos els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

  • Adequació del dibuix a la temàtica proposada com a l’objecte del concurs: un científic o científica.
  • Capacitat d’expressió visual, tenint en compte la composició i la tècnica utilitzades.
  • Impacte emocional que pot generar el dibuix.