A Catalunya


Més informaciósilvia.simon@udg.edu
Data màxima de presentació23 de Desembre del 2014.
Data de publicació de resultats: 15 de Gener del 2015.
Entrega de premis: Consultar la web
Vols participar? DESCARREGA L’IMPRÈS 

Concurs coorganitzat per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona (C4D) i la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FICSR), amb la col·laboració de Biocomunica’t, l’IRBLleida i el Sincrotró ALBA.

Objectiu:
Premiar els dibuixos realitzats per a participar en el concurs sota el lema “Com és un científic o científica?”. Mitjançant aquest concurs es pretén apropar la figura de les persones que fan recerca al públic jove i, a través de les obres presentades, conèixer com percep la joventut la professió científica.

S’estableixen dues categories de concurs:

  • Categoria 1: de 6 a 10 anys (1r-4t de primària)
  • Categoria 2: d’11 a 14 anys (de 5è primària a 2n d’ESO)

Destinataris:
Poden participar en el concurs els nens i nenes i joves de 6 a 14 anys d’edat empadronats i empadronades en una localitat catalana. Cada participant ha de presentar un únic dibuix acompanyat d’un títol i una breu explicació del seu significat.

Característiques:
El dibuix ha de complir els requisits següents:

  • Versar sobre els científics i les científiques.
  • Mida màxima de DIN A4 utilitzant obligatòriament l’imprès normalitzat.
  • La tècnica utilitzada queda a l’elecció dels participants
  • Ha d’incloure un títol i un breu escrit explicant el significat del dibuix.

Premis:
Es lliurarà un premi als tres dibuixos finalistes de cadascuna de les categories. En total es lliuraran 6 premis. Tots ells estaran basats en Kits de Ciències, per tal de que els participants es puguin sentir petits grans científics.

Termini de presentació:
23 de Desembre del 2014

Lloc de presentació:
La sol·licitud amb el dibuix s’ha de presentar a la següent adreça:

Sílvia Simon Rabasseda
Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital
Facultat de Ciències
Campus Montilivi
Universitat de Girona
17071 – Girona

Resultats
El resultat del concurs es podrà consultar en aquesta mateixa web a partir del 15 de gener del 2015.

Documentació:
La sol·licitud consta d’un únic full: el dibuix i el títol a l’anvers i l’explicació i les dades al revers. S’ha de presentar en un sobre tancat que indiqui “Ref. Concurs de dibuix – Nit Recerca 2013” a l’adreça ja especificada anteriorment.

Altres:
En la valoració dels dibuixos els membres del jurat tindran en compte els criteris següents:

  • Adequació del dibuix a la temàtica proposada com a l’objecte del concurs: un científic o científica.
  • Capacitat d’expressió visual, tenint en compte la composició i la tècnica utilitzades.
  • Impacte emocional que pot generar el dibuix.