A Badajoz i Cáceres


Més informació: culturacientifica@unex.es
Data màxima de presentació: 19 d’Octubre de 2013
Data de publicació de resultats: 30 d’Octubre de 2013
Data d’entrega de premis: durant la Setmana de la Ciència
¿Vols participar-hi? DESCARREGA L’IMPRÈS DES DEL WEB MOLT AVIAT 

 

Objectiu:
Premiar els dibuixos realitzats per a participar en el concurs sota el lema “Com és un científic o científica?”. Mitjançant aquest concurs es pretèn apropar la figura de les persones que fan investigació al públic jove i a travès de les obres presentades, conèixer com percep el jovent la professió científica.

S’estableixen dues categories de concurs:

  • Categoria 1: de 6 a 10 anys (1er-4t de primària)
  • Categoria 2: de 11 a 14 anys (de 5è de primària a 2on d’ ESO)

Destinataris:
Poden participar al concurs els nens i nenes i joves de 6 a 14 anys d’edat empadronats i empadronades en una localitat extremenya. Cada participant ha de presentar un únic dibuix acompanyat d’un títol i una breu explicació del seu significat.

Característiques:
El dibuix ha de complir els requisits següents:

  • Versar sobre els científics i les científiques.
  • Mida màxima de DIN A4 utilitzant obligatòriament l’imprès normalitzat.
  • La tècnica utilitzada queda a l’elecció dels participants
  • Ha d’incloure un títol i un breu escrit explicant el significat del dibuix.

Premis:
Es lliurarà un premi als tres dibuixos finalistes de cadascuna de les categories. En total es lliuraran 6 premis. Tots ells estaran basats en Kits de Ciències, per tal de que els participants es puguin sentir petits grans científics.

 

Termini de presentació:
19 d’Octubre de 2013

LLoc de presentació:
La sol·licitud amb el dibuix s’haurà de presentar a la següent direcció:

Servicio de Difusión de la Cultura Científica
Vicerrectorado de Investigación, Transferencia e Innovación
Edificio GuadianaUniversidad de Extremadura

Avda. de Elvas s/n
06006 Badajoz

Resultats
El resultat del concurs es podrà consultar en aquesta mateixa web a partir de novembre de 2013. El dia d’entrega de premis coincidirà amb la Setmana de la Ciència.

Documentació:
La sol·licitud consta d’una única fulla: el dibuix i el seu títol, i les dades al revers. Es presentarà en un sobre tancat que indiqui “Ref. Concurs de dibuix – Nit de la Recerca 2013″ a la direcció ja especificada anteriorment.

Altres:
En la valoració dels dibuixos els membre del jurat tindran en compte els següents criteris:

  • Adequació del dibuix a la temàtica proposada com a l’objecte del concurs: un científic o científica.
  • Capacitat d’expressió visual, tenint en compte la composició i la tècnica utilitzades.
  • Impacte emocional que pot generar el dibuix.